жԱ

жԱ
ݵˣnguyen huy hoan

ͨվDe֤1749/GP-TTTT
X2017Nin428շB

Yַ12ŹԢľLn6ML6-12Vinhomes
Me Tri WardNam Tu Liem

绰0847 100 247 /ʼ

ܲ4Lu –
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-Ni